top of page

מידע לתושב

אגודה חקלאית בני ציון

מידע לשעת חירום

מידע מפיקוד העורף על מועצה אזורית חוף השרון. 

למידע נא ללחוץ כאן

מעקב אחר צריכת מים

תושבים המעוניינים לעקוב אחר צריכות המים ולקבל התראות על דליפה יש להירשם בקישור ולפנות לבועז כהן איש המים 052-2417413 להשלמת הרישום.

לרישום נא ללחוץ כאן

ארכיון הכפר

נמצא במתחם הסילו ופתוח לקהל הרחב. שעות פתיחה: יום א' בשעות 10:00-12:00 ויום ג' בשעות 16:00-18:00.

bottom of page